sírkő süllyedésre 5 év garancia
gránit sírkövek tartós és kivételes rajzolatú
Ingyenes kiszállítás, ingyenes tanácsadás

sírkövek

Nézze meg referenciamunkáimat


Kód: #3064

Kód: #3025

Kód: #3050

Kód: #3039

Kód: #3060

Kód: #3056

Kód: #3026

Kód: #3063

Kód: #3044

Kód: #3040

kiegészítők

Díszítse fel a síremléket kiegészítőkkel! Válasszon vázát a virágoknak!

idézetek, sírversek

Sok száz idézetet és sírverset gyűjtöttem össze, melyek segíthetnek Önnek a legmegfelelőbb felirat megtalálásához.

"Nektek hagyom, ha innen elmegyek
E búcsúzót, jövendő emberek"
(Juhász Gyula)

"Alszik Üldözte őt a sors ezernyi bajjal.
És mégis élt, amíg mellette volt egy angyal.
Meghalt. Oly egyszerű a magyarázata:
Mikor a nap lemegy, beáll az éjszaka."
(Vidor Hugó)

"Itt nyugszom. Végre megnyugodtam.
Elszállt az álom és a láz.
Ma föld fölöttem, föld alattam.
és nem emel, és nem aláz."
(Babits Mihály)

"Egy hangszer voltam Isten kezében,
ki játszott rajtam néhány dallamot
Aztán eldobott és elhagyott,
de fölöttem ragyognak a csillagok."
(Juhász Gyula)

"Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló."
(Kosztolányi Dezső)

"Hogy újra légy,
csak egy szó kellene,
s olyan szó nincs."
(Szabó Lőrinc)

"Ifjú virág volt, mit se tudott a lét viharáról,
S máris törve pihen, s törve sír érte szívünk"
(Tóth Árpad)

"Mindegy, mi voltam: voltam az ami,
Egy hang voltam az Isten énekében
És kár lett volna el nem hangzani."
(Nagy Zoltán)

"Elengedem mindenki tartozását,
felejtsd el arcom romló földi mását."
(Dsida Jenő)

"Kedveseink! álmodjatok édes, szép síri álmot,
Őrt áll itt szelíden, s nem feled a szeretet."
(Tóth Árpád)

"Vándor ki erre jársz
Itt egy szomorú emléket látsz
Kicsi fiúcskát takar e föld
Lehajtott fejjel idézd fel őt
Kapott kisautót, biciklit, repülőt
Szerető barátot, szülőt, nagyszülőt
Dacok a veszéllyel szüntelen
Végül mégis ő ment el vesztesen."

"Mikor testemet már roskadozva vittem, váratlanul, csendesen átkarolt az Isten"

Mindvégig azt adtad, ami a tied: nyugalmat, jóságot, örömöt hitet"

"Mint vadra a vadász ki lesben áll, úgy rabolt el tőlem orvul, a halál"

"Nehéz utam itt ért véget"

"Nélküled üres a ház, lelkünk nyugalmat nem talál"

"Nem fogjuk többé elfáradt kezedet, nem simogatjuk őszülő fejedet"

"Nevessetek és gondoljatok rám, hiszen én itt vagyok veletek, csak én az út másik oldalán."

Nincs szó, mely híven fejezhetné ki fájdalmamat, nincs szó, csak könny"

"Nyíljatok a sírján, halványsárga rózsák, zengjetek éneket, énekes madárkák"

"Nyugodj békében"

"Nyugodjanak a jó Isten nevébe"

"Nyugodjatok békében"

"Nyugodjon por teste a földnek gyomrában, lelke örvendezzen angyalok sorában"

"Nyugszik a hajnal, pihen a táj, nem tudok aludni, mert valami fáj"

"Ó kegyetlen halál, miért vittél bimbót, mikor hervadt rózsát is találsz"

"Oly szomorú mindig csak egyedül lenni, valakit mindenütt hiába keresni"

"Olyanok voltunk, mi is mint ti, olyanok lesztek majd ti is mint mi: por és hamu"

"Örök életet adott nekünk az Isten"

"Örök nyugvó helyük"

"Örök világosságban, békében nyugodj, soha el nem feledünk, biztosan tudod"

"Pihenésed legyen édes"

"Pihenj csendesen"

"Reményünk csillagát fedi e sírhalom, emlék keresztje rá szülői fájdalom"

"Segítő szavad őrökké halljuk, dolgos kezed érezzük"

"Sírját e márvány, emlékét tettei őrzik"

"Sok szenvedés és hosszú igen nagy fájdalmak útján érkeztem ide"

"Sokat küzdöttél, sokat dolgoztál, majd sokat szenvedtél, de emléked szívünkben örökké él"

"Számunkra te soha nem leszel halott, őrökké élni fogsz, mint a csillagok"

"Szent az ígéret: hit - s örök élet!"

"Szeretettel emlékszünk"

"Szeretetünk örökké él szívünkben"

"Szeretetünk örökké veled marad!"

"Szeretetünk síron túl is él"

"Szerető szíve pihen a föld alatt, minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat"

"Szerető szíved nem dobban már többet, vigasztaló szót nem kapok már Tőled"

"Szeretteim ne fájjon értem szivetek, kívánom, míg éltek boldogok legyetek"

"Szeretteim, én már elmegyek, küzdöttem, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet, Isten veletek"

"Sziveteket ne eméssze fájdalom, vigasz legyen, hogy örökké álmodom"

"Szívük nemes volt, kezük dolgos, életük nehéz volt, álmuk legyen boldog"

"Találkozunk ott, ahol a szív nem fáj"

"Távozásod örökre összetörte szívünk, mert rajongva szerettünk drága gyermekünk"

"Te voltál a szemünk fénye csillaga, Jézuskának kicsi kis angyala"

"Te voltál életem segítőtársa, szerető szívemnek kinyíló virága"

"Tebenned bíztunk eleitől fogva"

"Téged kereslek, utánad vágyom, nem hiányzott így még senki a világon"

"Temető csendje ad neked nyugalmat, szívünk bánata örökre megmarad"

"Tetted - rendkívüli - mert a hivatás felelőssége az életösztönt is legyőzte"

"Tiéd a csönd, a nyugalom, miénk a könny, a fájdalom"

"Tiétek a nyugalom, miénk a fájdalom"

"Tudom, hogy az én Megváltóm él"

"Utat mutatsz, mert szívünkben mindörökké létezel"

"Van-e az életben több remény, vagy csak ennyi?"

"Van-e létünknek célja vagy csak ennyi?"

"Várjuk a nagy ígéretet, enyészetből új életet"

"Várjuk itt nyugodtan a feltámadást!"

"Velem vagy Istenem - mindig velem"

"Vidám arcod nem látjuk többé, de drága emléked szívünkben él örökké"

"A jó szülőket feledni nem lehet, míg élünk ide hív a szeretet"

"A szeretet soha el nem fogy"

"Adjon neked az Úr örök nyugalmat és békességet"

"Aki dönt, felttünk áll, kezében vagyunk mindannyian"

"Aki szeret, az soha nem feled, mert te túléled az őszt és a telet"

"Áldás emlékére"

"Áldás és béke drága poraira"

"Áldás és béke hamvaidra"

"Áldás poraikra"

"Áldás reájuk"

"Áldott e hant, mely fölött a hitvesi és gyermeki szeretet lebeg"

"Áldott legyen emléke"

"Állni soká fog e kő, hamarabb elporlik azonban, mint lelkünkben ama bánat, amelyet okoz"

"Álmodtál egy öregkort, csodásat és szépet, de a betegséged mindent összetépett"

"Aludni fogsz s nem lesznek álmaid. Aludni fogsz és nem lesz több reggeled."

"Ami neked csend és nyugalom, az nekem örökös fájdalom"

"Angyal lettél ez az egy vigaszunk, imádkozzál érettünk, korán letört virágunk"

"Arra nem gondoltál, hogy engem itt hagytál"

"Az élet fájdalom, itt az örök nyugalom"

"Az igazak emlékezete áldott"

"Az nem hal meg kit eltemetnek, csak az hal meg kit elfelednek"

"Az ő szive megpihent a miénk vérzik, a halál fájdalmát csak az élők érzik"

"Az örök elválás fájdalmával emlékezünk"

"Az Úr az én pásztorom"

"Az Úr énnekem őriző pásztorom"

"Az Úr megőrzi a ti lelketeket"

"Az Úr veled"

"Bánatunk végtelen, mert Itt hagytál, bennünket hirtelen"

"Béke hamvaira"

"Béke hamvaira. Kegyeletük jeléül emeltették hálás gyermekei"

"Béke lengjen drága hamvai felett"

"Béke lengjen hamvai felett"

"Béke lengjen sírhalmán"

"Béke poraikra"

"Béke poraira! Hálás kegyelet jeléül állította hü bánatos neje"

"Béke veletek."

"Bimbó voltál édes kis gyermekünk, mikor a halál elrabolt tőlünk"

"Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg"

"Boldogok, akiknek szivük tiszta, mert ők az Istent meglátják"

"Búcsú nélkül mentem én el tőletek, nem búcsúzom, ma is élek köztetek"

"Csak az évek múlnak, feledni nem lehet, hogy fiatalon kettétört életed"

"Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, akit nagyon szeretnek"

"De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb te leszel"

"Drága szép emléked örökké közöttünk él"

"Édesanyánk nyugodj békében"

"Édesapánk viszontlátásra, Édesanyánk viszontlátásra"

"Egy tragikus pillanat ölte meg szivedet, amely nem ismert mást csak a szeretetet"

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott"

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott"

"Eleted hajnalán letört a halál, ejtsen könnyet érted ki e sírnál megáll"

"Életed úgy múlt el mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökké megmarad"

"Életed e világon véges, végére már csak a számvetés marad"

"Elfáradtál az élet tengerén, pihenj csendben a föld lágy ölén"

"Elmentél életed legszebb korában, itt hagytál bennünket bús árvaságban"

"Elmentél, búcsúzni időd nem volt már, hiába várunk, nem kopogsz soha már"

"Elvitted a fényt, a mosolyt, csak egy sugarat hagytál, a szép emlékedet"

telefonszám: 20 / 5766-285

© 2012. Martinovics Gránit

Grafika és programozás: Tamara Design